Saturday the 4th - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

805.19 (401.17)

Fluidyzacyjny 2-taśmowy tunel zamrażalniczy - wykonanie nierdzewne

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 9.000 mm;
 • szerokość całkowita - 4.600 mm;
 • wysokość całkowita - 5.000 mm.

Dane techniczne:

 • Producent - C.E.C.M.I. I.Q.F.;
 • typ A 30 Model 4 + 4
 • Wydajność - 3 t/h dla groszku;
 • moc chłodnicza - 450 kW;
 • całkowita moc zainstalowana - 90 kW;
 • moc pobierana - 80 kW;
 • 2 taśmy;
 • Każda taśma z osobnym napędem sterowanym falownikiem;
 • I taśma - wentylatory osiowe - 4x15 kW, 2.900 U/min.;
 • II taśma - wentylatory turbinowe - 4x7,5 kW, 2.900 U/min.;
 • Podajnik wibracyjny - szerokość 1.000 mm;
 • Przy tunelu szafa sterownicza;
 • Elementy konstrukcyjne, podłoga, bariery, podesty, itp. wykonane ze stali nierdzewnej;
 • Tunel bez maszynowni chłodniczej i obudowy;
 • szerokość taśmy - 1.250 mm;
 • długość robocza taśmy I - 4.300 mm;
 • długość robocza taśmy II - 4.600 mm;
 • szerokość podajnika wibracyjnego - 1.000 mm.

Tunel do sprzedaży bez przenośnika


Tunel do sprzedaży bez obudowy
Zdjęcia tunelu zmontowanego i zabudowanego w zakładzie produkcyjnym - przed demontażem

401 17b k

401 17c k


805.18 (401.16)
Taśmowy tunel fluidyzacyjny "Mostostal Wrocław"

Wymiary gabarytowe:

 • Długość - 11.650 mm.

Dane techniczne:

 • Producent - Mostostal Wrocław;
 • Typ - TZF 1;
 • 7-wentylatorowy;
 • Moc wentylatora - 11,7 kW (x 7);
 • Wydajność - 4 t/h (dla zielonego groszku);
 • Szerokość taśmy - 1.280 mm.


Zdjęcie chłodnic urządzenia po demontażu

Zdjęcie taśmy nierdzewnej po demontażu

Zdjęcie wentylatorów po demontażu


805.17 (401.15)
Tunel zamrażalniczy na ciekły azot (LN2) – Rommenhöller, Niemcy

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 8.200 mm;
 • szerokość - 1.550 mm;
 • wysokość - 2.000 mm.

Dane techniczne:

 • Producent - Rommenhöller, Niemcy;
 • czynnik chłodzący - ciekły azot LN2;
 • typ - LF 8/75-0789;
 • długość sekcji zamrażającej - 7.200 mm;
 • szerokość taśmy - 750 mm;
 • wydajność (w zależności od rodzaju produktu) - 170-540 kg/h;
 • wysokość otworu wejście/wyjście - 145 mm;
 • szerokość otworu wejście/wyjście - 900 mm;
 • czas przetrzymywania produktu - 3-40 minut;
 • zasilanie - 380 V/50 Hz;
 • Moc zainstalowana - 8,5 kW;
 • 5-wentylatorowy;
 • wykonanie nierdzewne;
 • taśma siatkowa nierdzewna.

401 15 k
Zdjęcia urządzenia po remoncie


805.16 (401.14)
Spiralny tunel zamrażalniczy Frigoscandia

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 4.500 mm;
 • szerokość - 1.150 mm;
 • wysokość bez kierownicy powietrza - 1.450 mm;
 • wysokość z kierownicą powietrza - 1.950 mm.

Dane techniczne:

 • Długość minimalna – 5.300 mm;
 • Szerokość minimalna – 4.750 mm;
 • Wysokość minimalna – 4.400 mm;
 • Długość całkowita – 6.500 mm;
 • Szerokość całkowita – 5.800 mm;
 • Wysokość całkowita – 4.500 mm;
 • Ilość pięter – 26;
 • Prześwit między piętrami – 60 mm;
 • średnica zewnętrzna bębna (rdzenia) - 2.700 mm;
 • Długość taśmy – ponad 300 m bieżących;
 • Szerokość taśmy – 610 mm;
 • Chłodnica trzy-segmentowa, stalowa i ocynkowana;
 • Wentylator obiegu powietrza ;
  • Średnica całkowita wentylatora – 1.500 mm;
  • Średnica wewnętrzna wentylatora – 1.150 mm;
  • Śmigła wentylatora aluminiowe;
  • Moc napędu wentylatora – 30 kW;
  • Obroty napędu wentylatora – 1.470 U/min.;
Tunel nie posiada agregatu chłodniczego, ani obudowy.


Schemat urządzenia

Zdjęcie urządzenia zdemontowanego

Zdjęcia urządzenia zmontowanego i sprawnego

Zdjęcie wylotu taśmy z tunelu zamrażalniczego

Zdjęcia prześwitów między-taśmowych i taśmy prętowej

Zdjęcie wnętrza tunelu, pięter, po otworzeniu osłon stalowych


Zdjęcie chłodnicy tunelu - po demontażu


Zdjęcie wentylatora wymuszającego obieg powietrza - po demontażu


805.15 (401.11)
Glazurownica do wyrobów mrożonych

Glazurownica do wyrobów mrożonych - ryb, mięs, warzyw i owoców poprzez natrysk wodny. Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej.

Wymiary gabarytowe:

 • szerokość - 1.160 mm;
 • długość - 1.860 mm;
 • wysokość - 880 mm;
 • wysokość z klapą - 1.200 mm.

Dane techniczne:

 • natrysk dolny i górny po 16 dysz, dolna rynna.
 • moc silnika - 0,55 kW;
 • płynna regulacja przesuwu taśmy;
 • klapa - 1.150 x 910 x 310 mm;
 • długość taśmy przenośnika - 1.820 mm;
 • szerokość taśmy przenośnika - 900 mm.


Zdjęcie urządzenia po remoncie

Zdjęcia urządzenia nowo zbudowanego


805.14 (401.10)
Tunel spiralny do zamrażania wyrobów kulinarnych i innych, produkcji niemieckiej


Tunel jest bez obudowy, chłodnicy i agregatu. Istnieje możliwość dobrania odpowiedniej chłodnicy i agregatu na naszym składzie maszyn.

Wymiary gabarytowe:

 • przekrój całkowity bębna z taśmą - 2.500 mm;
 • wysokość całkowita - 3.500 mm.

Dane techniczne:

 • moc silnika z przekładnią - 2,2 kW z płynną regulacją obrotów;
 • posiada 11 pięter;
 • przestrzeń między piętrami 150 mm;
 • podawanie produktu na wysokości - 1.100 mm;
 • wyjście schłodzonego/zamrożonego produktu na wysokości - 3.000 mm;
 • długość taśmy nierdzewnej - 76 m;
 • szerokość taśmy - 550 mm.

Zdjęcie urządzenia zmontowanego i sprawnego


805.13 (401.9)
Tunel spiralny zamrażalniczy HEINEN

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 7.000 mm;
 • szerokość tunelu - 5.300 mm;
 • wysokość - 4.000 mm.

Minimalne wymiary wewnętrzne:

 • długość - 4.370 mm;
 • szerokość - 3.940 mm;
 • wysokość - 3.300 mm.

Dane techniczne:

 • wydajność chłodnicza - 100 kW;
 • zapotrzebowanie mocy - 20 kW;
 • chłodnica freonowa o wydajności chłodniczej - 105 kW;
 • długość taśmy nierdzewnej - 260 m;
 • szerokość taśmy - 550 mm;
 • tunel bez maszynowni i obudowy.


Schemat urządzenia

Zdjęcie urządzenia zmontowanego i sprawnego


805.12 (401.8)
Tunel spiralny GRAAM typ 6.6 do mrożenia tusz drobiowych i króliczych w kartonach, produkcji duńskiej

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 8.000 mm;
 • szerokość - 8.000 mm;
 • wysokość całkowita - 12.000 mm.

Dane techniczne:

 • średnica bębna - 6.000 mm;
 • wysokość bębna - 11.000 mm;
 • szerokość drogi przesuwu - 1.250 mm;
 • max. załadunek - 8.000 kg;
 • max. wysokość produktu-kartonu - 160 mm;
 • wydajność - 1.500 kg/h przy temperaturze +10°C do -18°C;
 • wydajność chłodnicza - 169.000 kcal/h przy temperaturze czynnika chłodniczego -43°C

805.11 (401.7)
Tunel zamrażalniczy Heinen typ Schaltschrank

Wymiary gabarytowe:
 • długość całkowita - 6.100 mm;
 • szerokość całkowita - 2.570 mm;
 • wysokość całkowita - 2.700 mm.
Dane techniczne:
 • załadunek - północ lewa strona dół;
 • wyładunek - południe lewa strona góra;
 • ilość pięter - 13;
 • prześwit między piętrami - 100 mm;
 • szerokość taśmy - 500 mm;
 • płynna regulacja przesuwu taśmy;
 • chłodnica stalowa;
 • moc chłodnicy - 60 kW przy temperaturze odparowania czynnika -40ºC;
 • chłodnica wyposażona w 2 wentylatory obiegu powietrza;
 • moc jednego wentylatora chłodnicy - 3,05 kW;
 • obroty wentylatora - 1.370 U/min.;
 • czynnik chłodniczy - amoniak, freon;
 • moc napędu głównego z przekładnią do taśmy - 1.400/14 U/min.;
 • waga napędu głównego z przekładnią - 139,5 kg;
 • moc napędu pomocniczego z przekładnią do taśmy - 1,1 kW;
 • obroty napędu pomocniczego z przekładnią do taśmy - 1.400 U/min.

401 7 k

401 7a k

Zdjęcia urządzenia w trakcie remontu


805.10 (401.6)
Tunel chłodniczy - bez agregatu

Służy do schładzania produktów żelatynopodobnych, czekolady, zniczy itp.

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 5.900 mm;
 • szerokość całkowita - 1.600 mm;
 • wysokość całkowita - 1.900 mm;

Dane techniczne:

 • długość stołu napinającego - 350 mm;
 • długość stołu napędowego - 880 mm;
 • szerokość taśmy poliuretanowej - 800 mm;
 • szerokość wlotu do tunelu - 950 mm;
 • wysokość załadunku - 920 mm.

Sekcje:

 • I sekcja chłodnicza: chłodnica 2-wentylatorowa, miedziana + 3 wentylatory wspomagające obieg powietrza;
 • II sekcja chłodnicza: chłodnica 2-wentylatorowa, miedziana + 2 wentylatory wspomagające obieg powietrza;
 • III sekcja chłodnicza: chłodnica 2-wentylatorowa, miedziana + 2 wentylatory wspomagające obieg powietrza.

Zdjęcie urządzenia po demontażu


805.9 (401.5)
Tunel mroźniczy na ciekły azot

Tunel przeznaczony jest do mrożenia owoców, warzyw, grzybów, mięsa i innych kulinarii. Posiada urządzenie do pneumatycznego unoszenia pokrywy do góry, co umożliwia mycie taśmy.

Wymiary gabarytowe:

 • długość taśmy - 10.300 mm;
 • szerokość całkowita - 2.100 mm.

Dane techniczne:

 • moc wentylatorów - 6,6 kW;
 • 12 wentylatorów po 0,55 kW każdy;
 • szerokość taśmy nierdzewnej - 1.200 mm;
 • waga - 3.000 kg.

Schemat urządzenia


805.8 (401.4)
Tunel zamrażalniczy, fluidyzacyjny - rynna wibracyjna KÜHLAUTOMAT BERLIN

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 5.550 mm;
 • szerokość całkowita - 1.500 mm;
 • wysokość całkowita - 2.150 mm.

Dane techniczne:

 • Wydajność 3.000 kg/h przy zielonym groszku i temperaturze załadunku +20°C i temperaturze rozładunku -20°C - 3.000 kg/h
 • Wydajność chłodnicza przy temperaturze odparowania -41°C - 442 kW (380.000 kcal/h)
 • Załadunek tunelu zamrażalniczego czynnikiem chłodzącym NH3 przy temperaturze -30°C - 1.400 dm3 lub 950 kg
 • długość robocza tunelu - 4.600 mm;
 • szerokość robocza taśmy - 900 mm.

Parowniki:

 • Powierzchnia parowników - 480 m2 x 4 = 1.920 m2
 • Zasysający kolektor - 219 mm x 7
 • Średnica rur doprowadzających czynnik chłodniczy - 57 + 3,5 mm
 • Czynnik chłodniczy - NH3 (amoniak) w systemie pompowym
 • Połączenie elektryczne, system trójfazowy z przemiennym połączeniem prądu elektrycznego 380/220 V, 50 Hz
 • Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla szafy sterowniczej - 100 kW, wymiar kabli - 2 (4 x 50 mm2) Al
 • Moc silników wentylatorów - 2 x 30 kW
 • Uzupełniające silniki wentylatorów na parterze - 4 x 4,8 kW

Para:

 • Zapotrzebowanie pary średnio - 60 kg/h
 • Zapotrzebowanie pary max. - 115 kg/h
 • Ciśnienie - 0,3-0,5 MPa lub 3-5 kg/cm2
 • Temperatura - 150°C
 • Objętość wody przy rozmrażaniu - 2.000 dm3 (l)
 • Olej - hydrauliczny H20 TGL 17542/01
 • Ciśnienie - 5-9,5 MPa lub 50-95 kg/cm2
 • Ilość oleju hydraulicznego w agregacie - 300 dm3 (l)


Rysunki katalogowe urządzenia


805.7 (401.3)
Tunel zamrażalniczy spiralny (żyrofryz) Frigoscandia
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 5.950 mm;
 • szerokość - 3.370 mm;
 • wysokosć - 2.520 mm.
Dane techniczne:
 • tunel bez maszynowni;
 • szerokość taśmy nierdzewnej - 410 mm;
 • długość całkowita taśmy - 175 m;
 • przesuw taśmy regulowany - 1-15 m/min;
 • chłodnica stalowa ocynkowana;
 • moc chłodnicza - 75.000 kcal/h przy temperaturze odparowania czynnika chłodniczego -40°C;
 • wysokość zamrażanego produktu do 60 mm;
 • łączne zapotrzebowanie energii elektrycznej - ok. 17 kW (w tym 3x3,8 kW wentylatory chłodnicy)
 • przygotowany do pracy na freonie.

a

a

a


 

Schemat urządzenia


805.6 (401.2)

Tunel spiralny zamrażalniczy z taśmą 710 mm

Orientacyjne wymiary gabarytowe obudowy tunelu:

 • długość – 6.700 mm;
 • szerokość – 5.900 mm;
 • wysokość – 4.500 mm.

Dane techniczne:

 • taśma nierdzewna, zagęszczona oplotem;
 • szerokość taśmy nierdzewnej - 710 mm;
 • wysokość prześwitu między taśmami - 60 mm;
 • długość całkowita taśmy – ponad 300 m;
 • 25 obwodów taśmy na bębnie (25 pięter);;
 • przekrój bębna – 3.100 mm;
 • wysokość bębna – 3.200 mm;
 • słupy do prowadnic ocynkowane;
 • prowadnice taśmy – ćwierćkola metalowe ocynkowane, połączone w obwody;
 • napęd bębna – motoreduktor - moc silnika – 4 kW , 1.440 U/min;
 • napęd taśmy – motoreduktor – moc silnika – 1.5 kW, 1.440 U/min;
 • naciągi i napinacze taśmy;
 • konstrukcja podestu ocynkowana z podłogą aluminiową antypoślizgową;
 • inne drobne normalia;
 • chłodnice ocynkowane – 4 szt.;
 • łączna moc chłodnicza - ok. 400 kW;
 • wentylatory do chłodnic – 4 szt.;
 • łączna moc wentylatorów - 30 kW.
401 18k

401 18a k

401 18b k

401 18c k

401 18d k


805.5 (401.1)
Kontenerowy tunel zamrażalniczy "Heinen"
Wymiary gabarytowe:
 • długość całkowita - 6.530 mm;
 • szerokość całkowita - 2.950 mm;
 • wysokość całkowita - 2.920 mm.

Dane techniczne:

 • Producent - Heinen;
 • Nr fabryczny - 21.798;
 • 20 pięter;
 • Wydajność chłodnicza - 60 kW;
 • wejście - północ dół;
 • wyjście - północ góra;
 • stacja odmuchu taśmy na wejściu;
 • szerokość taśmy - 450.


Z
djęcia urządzenia po remoncie


805.4 (406.5)

Szafa kontaktowego mrożenia - SABROE

Wymaiary gabarytowe szafy:

 • długość - 2.180 mm
 • szerokość - 1.660 mm
 • wysokość - 2.260 mm (+ 900 mm siłownik).

Wymiary gabarytowe płyty:

 • długość - 1.480 mm;
 • szerokość - 1.150 mm.

Dane techniczne:

 • Producent - Sabroe, Dania;
 • Górny dociskający płyty siłownik hydrauliczny;
 • ilość płyt - 15;
 • Obudowa - stal ocynkowana;
 • Płyty - aluminiowe;
 • Minimalna grubość bloku mrożonego - 30 mm.
406 5 k

406 5a k
Zdjęcia urzadzenia po estetyzacji

805.3 (406.4)
Zamrażarka płytowa KLIMOR

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 2.400 mm;
 • szerokość - 1.430 mm;
 • wysokość - 2.300 mm.

Dane techniczne:

 • Producent: KLIMOR Gdynia - Zakłady Okrętowych Urządzeń Chłodniczych i klimatyzacyjnych;
 • 10 płyt o wymiarach - 1.440 mm x 1.100 mm;
 • czynnik - R 717 do wpięcia w instalację;
 • Typ - ZPPM8R nr fabryczny 000178;
 • masa - 1.775 kg;
 • dopuszczalne ciśnienie robocze - 21 bar;
 • próba wytrzymałości - 35 bar;
 • próba szczelności 21 bar;
 • wydajność mrożenia - 22 t/dobę;
 • próba mocy 116 kW;
 • z agregatem hydraulicznym.

406 4 k

406 4a k

Zdjęcie urządzenia przed remontem


805.2 (406.2)
Pozioma szafa płytowa do kontaktowego mrożenia JACKSTONE - nr A 4370, Anglia

Przystosowana do wpięcia w instalację chłodniczą amoniakalną lub freonową. Wsad jednorazowy do szafy od 1.400 do 1.500 kg. Szafa posiada 15 płyt mroźniczych, czyli 14 przestrzeni załadunkowych. Rozstępy pomiędzy płytami pozwalają na mrożenie produktu o wysokości od 5 do 10 cm. Wyposażona w system hydrauliczny pozwalający na mechaniczne ściskanie i luzowanie płyt. Produkt przeznaczony do mrożenia załadowywany jest w tace, które stanowią jednocześnie formę bloku.

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 2.850 mm;
 • szerokość - 1.620 mm;
 • wysokość - 3.360 mm (z tłokiem);
 • wysokość bez tłoka - 2.320 mm.

Wymiary gabarytowe płyt mroźniczych:

 • długość - 2.080 mm;
 • szerokość - 1.120 mm;
 • grubość - 20 mm;
 • wykonane z aluminium.

Szafa wyposażona w zespół hydrauliczny służy do dociskania płyt po załadunku produktu i ich rozciągania po zakończeniu mrożenia.

Dane techniczne:

 • moc silnika pompy hydraulicznej - 4 kW;
 • ciśnienie pompy hydraulicznej w zespole - 160 bar;
 • łączna wydajność chłodnicza szafy - 75 kW przy temperaturze odparowania czynnika chłodniczego -40°C;
 • wydajność - 20 t/doba;
 • czynnik chłodniczy - amoniak R 717 lub freon (na przykład R 22);
 • czas mrożenia jednego wsadu - 90-95 min.;
 • czas załadunku, odtajania i wyładunku - ok. 15 min.;
 • czas całkowity cyklu - 105-110 min.;
 • ilość tac uzależniona od wielkości mrożonego bloku;
 • waga urządzenia - ok. 2.100 kg.
 • waga zespołu hydraulicznego - 110 kg.

Zdjęcia urządzenia po remoncie


805.1 (406.1)
Szafa płytowa do kontaktowego mrożenia (pozioma) SABROE

Dane techniczne:

 • Producent - Sabroe, Dania;
 • Typ - PFP 145;
 • Czynnik chłodniczy - freon R22;
 • Płyty mroźnicze aluminiowe - 7 i 8 sztuk;
 • Wymiar płyty - 1.555 x 1.115 mm;
 • Powierzchnia płyty - 1,73 m kw.;
 • Minimalne natężenie - 55 A;
 • Zasilanie - 3x380 V, 50 Hz;
 • Ciężar z czynnikiem - 3.200 kg;
 • Wydajność - ok. 7,5 t/24 h;
 • Czas załadunku i rozładunku - 10 min.;
 • Ilość produktu na 1 cykl mrożenia - 550-600 kg;
 • Grubość zamrażanego produktu - 60 mm;
 • Temperatura rdzenia - -10ºC;
 • Temperatura wsadu - 15ºC;
 • Średnia temp. płyt - -32ºC;
 • Efektywny czas zamrażania - 85-90 min.;
 • Dwustopniowy kompresor - typ TCMO 18;
 • Prędkość obrotowa kompresora - 1.800 obr./min.;
 • Silnik elektryczny kompresora - 22 kW/1.450 obr./min./380 V/50 Hz;
 • Skraplacz chłodzony wodą - wlot dół, wylot góra;
 • Odmrażanie płyt - poprzez pozostawienie otwartych drzwi i/lub dodatkowy nadmuch ciepłemy powietrzem;
 • Układ hydrauliczny - silnik, pompa, zbiornik oleju, wskaźnik ciśnienia, zawór sterujący i zwrotny, filtry, dwustronny cylinder hydrauliczny;
 • Silnik elektryczny układu hydraulicznego - 2,2 kW/ 1.450 obr./min./ 380 V/ 50 Hz;
 • Pompa układu hydraulicznego - 8 l/min. przy 1.450 obr./min.;
 • Ciśnienie -- 105 kg/cm²;
 • Cylinder hydrauliczny - średnica 100 mm; skok 500 mm.Zdjęcia urządzenia w zakładzie produkcyjnym
Dru Samia Jersey Filip Forsberg Jersey